Hvad kan jeg bruge min doulauddannelse til?

Jeg får ofte spørgsmålet: “Hvad kan jeg bruge min doulauddannelse til?”

Her følger nogle bud på, hvad du kan bruge den til:

bruge min doulauddannelse til